Phân công chuyên môn năm học 2016-2017


PHÒNG GD &ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU       

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC:  2016 – 2017

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

Nhiệm vụ   

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

  1

Nguyễn Bích Luyện

25/01/1979

 

 

x

Hiệu trưởng

2 tiết 

 

2

Nguyễn Thị Phượng

26/11/1978

 

 

x

Phó hiệu trưởng

 4 tiết

 

3

Nguyễn Thị Vân Anh

1987

 

x

 

CN lớp 1A

20 tiết

Hợp đồng

4

Nguyễn Thị Lương

27/04/1989

 

 

x

CN lớp 1B

20 tiết

 TP  tổ 1,2,3

5

Phạm Khắc Tiến

25/07/1958

x

 

 

CN lớp 2B

20 tiết

 

6

Phùng Thị Thanh Nhàn

18/9/1989

 

 

x

CN lớp2A

20 tiết

Hợp đồng

7

Nguyễn Thị Thoa

1986

 

x

 

CN lớp 3A

20 tiết

Hợp đồng

8

Nguyễn Thị Thu

29/09/1987

 

 

x

CN lớp 3B

16 tiết

TT tổ 1,2,3

Con nhỏ

9

Trần Thị Minh Thoa

03/2/1988

 

 

x

CN lớp 4A

20 tiết

TP tổ 4,5

10

Đỗ Thị Phương Cúc

1985

 

 

x

 

 

Nghỉ TS

11

Nguyễn Thị Hoa

10/08/1989

 

 

x

CN lớp 5A

20 tiết

TT tổ 4,5

12

Ngô Trung Tuyến

25/08/1975

 

 

x

Dạy thể dục, Dạy buổi 2

20 tiết

CTCĐ

13

Nguyễn Thị Bưởi

1992

 

x

 

Dạy Tiếng Anh

23 tiết

Hợp đồng

14 

Ngô Thị Hồng Lương

1986

 

x

 

Dạy MT, TC-KT  Đạo đức, Hát nhạc

23 tiết

 

15

Ngô Thanh Hà

12/09/1988

 

x

 

TPTĐ

 

TPTĐ  

16

Nguyễn Thị Nhung

1989   x    Âm nhạc 11,5 tiết Nghỉ TS

17

Nguyễn Thị Bé

 1985

x

 

x

NV Kế toán

 

 

18

Phạm Minh Thùy

14/10/1984

 

 

x

NV Hành chính - thư viện

 

 

19

Dương Thị Điệp

12/10/1989

x

 

 

NV Y tế

 

 

20 Phạm Thị Diệu Huyền 1995   x   CN lớp 4B    Hợp đồng

                                                                                                                     Bình Khê, ngày  6  tháng 9  năm 2016

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                      ( Đã ký)

                                                                                                                            Nguyễn Bích Luyện


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu